آموزش تحلیل بنیادی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان

در پکیج آموزش صفر تا صد تحلیل بنیادی قرار گرفته است

3
3,100,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 2,000,000 تومان

در پکیج صفر تا صد تحلیل تکنیکال آموزش داده میشود

4
3,100,000 تومان 2,000,000 تومان

آموزش تابلو خوانی

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان 1,000,000 تومان

اموزش صفر تا صد تابلو خوانی بازار  سرمایه

0
2,000,000 تومان 1,000,000 تومان

دوره جامع ۰ تا ۱۰۰ آموزش بورس

5.00 1 رای
8,000,000 تومان 5,000,000 تومان

اینستاگرام فرصتی فوق‌العاده است. با توجه به اینکه هر روز آمار استفاده کنندگان ایرانی از اینستاگرام افزوده می‌شود و واقعا خود اینستاگرام هم…

2
8,000,000 تومان 5,000,000 تومان

تحلیل تکنیکال

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 2,000,000 تومان

اینستاگرام فرصتی فوق‌العاده است. با توجه به اینکه هر روز آمار استفاده کنندگان ایرانی از اینستاگرام افزوده می‌شود و واقعا خود اینستاگرام هم…

1
3,100,000 تومان 2,000,000 تومان

تحلیل تکنیکال

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 2,000,000 تومان

آموزش صفرتاصد تحلیل تکنیکال

31
3,100,000 تومان 2,000,000 تومان

آموزش روانشاسی بازار سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان 1,000,000 تومان

اموزش روانشناسی بازار سرمایه

1
2,000,000 تومان 1,000,000 تومان

آموزش ایچیمکو

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان 5,000,000 تومان

آموزش ایچیمکو

1
6,000,000 تومان 5,000,000 تومان